Право на отказ от договора

Право на отказ от договора

 Инструкция за правото на потребителя да се откаже от договора Продавач: REDA a.s., ID:CZ18828507, със седалище на Hviezdoslavova 1456/55d, 627 00 Brno, CZ

Ако страна по договора е потребителят, при договор, сключен от разстояние или извън обекта на продавача, той има право да се откаже от договора без да посочва причина, съгласно следните условия:

Имате право да се откажете от договора без да посочвате причина в срок до 14 дни от деня, следващ датата на сключване на договора. При сключване на договор за покупко-продажба срокът се изчислява от деня, в който Вие или посочено от Вас трето лице (различно от превозвача) поемете стоката. При сключване на договор с предмет няколко видове стоки или доставката на няколко части, считано от деня, в който Вие или посочено от Вас трето лице (различно от превозвача) поемете последната доставка на стоките и в случай на сключване на договор, предметът, на което представлява регулярна многократна доставка на стоките, от деня, в който Вие или посочено от Вас трето лице (различно от превозвача) поемете първите доставки на стоките.

Когато упражнявате правото си да се откажете от договора, трябва да информирате REDA a.s. за оттеглянето си от този договор писмено, чрез електронна поща на info@philips-eshop.bg, под формата на едностранно правно договаряне. Можете да използвате модела на формуляр за отказ, който може да бъде изтеглен от www.philips-eshop.bg, или всяко друго ясно изявление. 

Срокът за отказ от договора се счита за спазен, ако уведомлението за отказ от договора е изпратено до продавача не по-късно от последния ден на крайния срок. Ако се откажете от този договор, ние ще възстановим без неоправдано забавяне, не по-късно от 14 работни дни от датата, на която получим вашето известие за отказ, всички плащания, които сме получили от вас, включително разходите за доставка.

За възстановяване на суми ще използваме същото средство за плащане, което сте използвали (a) за първоначалната транзакция, освен ако изрично не сте посочили (a) друго. В никакъв случай няма да имате допълнителни разходи. Ние ще възстановим плащането само след получаване на върнатите стоки или ако докажете, че сте изпратили стоките обратно, което от двете настъпи първо.

Изпратете стоките обратно без неоправдано забавяне. Пратката трябва да бъде маркирана с код за обратна пратка код 91743463, не по-късно от 14 дни от датата на отказ от този договор.

ECONT/PACKETA (COLETARIA.RO)

Офис ЕКОНТ РУСЕ ДРУЖБА

Номер на поръчка и специален код-91743463

бул.Васил Левски 4

РУСЕ 7000 

Срокът по изречение първо се счита за спазен, ако стоката е предадена за транспорт не по-късно от последния ден на срока. Вие ще поемете преките разходи, свързани с връщането на стоките. Вие носите отговорност за намаляването на стойността на стоките в резултат на боравене с тези стоки по начин, различен от необходимия за определяне на естеството и свойствата на стоките, включително тяхната функционалност.